Νέες εγκαταστάσεις...

Εγκαταστάσεις θυρών

Ανιχνευτής πλαστότητας χαρτονομισμάτων

 

CCE 1800 NEO

Cash Concepts Europe GmbH, Γερμανίας

Ανιχνευτές πλαστότητας χαρτονομισμάτων

Διαθέτει τρείς από τις πιο αξιόπιστες τεχνολογίες αναγνώρισης πλαστών στην αγορά.

Συστήματα περίφραξης χώρου του οίκου Gunnebo

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΘΥΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Οι συρόμενες μεταλλικές θύρες ασφαλείας περίφραξης χώρου του οίκου Gunnebo, διατίθενται σε διάφορα επίπεδα αντοχής σε πρόσκρουση οχημάτων. Η μονάδα ελέγχου της θύρας έχει την δυνατότητα παροχής αυτοματισμού κατά την λειτουργία της όπως:

  • Ρυθμιζόμενη ταχύτητα και χρόνος ανοίγματος της θύρας
  • Λειτουργία της θύρας με τηλεχειριστήριο
  • Λειτουργία με κωδικούς κάρτας
  • Λειτουργία με αναγνώριση Υπηρεσιακών οχημάτων
  • Ενδοεπικοινωνία
  • Αυτόματο άνοιγμα της θύρας σε ηλεκτρονική προειδοποίηση πυρκαγιάς
  • Καταγραφή κινήσεων λειτουργιών μέχρι και 2000 γεγονότα κατά χρονολογική σειρά

 

Συρόμενες μεταλλικές θύρες ασφαλείας περίφραξης χώρου του οίκου Gunnebo