Νέες εγκαταστάσεις...

Εγκαταστάσεις θυρών

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

CCE 1800 NEO - Cash Concepts Europe GmbH, Γερμανίας

1. Οι προς προμήθεια συσκευές είναι επιτραπέζιες, αμεταχείριστες, εύχρηστες, αξιόπιστες, ανθεκτικής κατασκευής και καλαίσθητης εμφάνισης.

2. Διαθέτει τρείς από τις πιο αξιόπιστες τεχνολογίες αναγνώρισης πλαστών στην αγορά: η ανίχνευση του κωδικού που είναι ενσωματωμένος στην ταινία ασφαλείας του χαρτονομίσματος ευρώ, και τον έλεγχο με υπέρυθρη ακτινοβολία (IR) και τον έλεγχο ανίχνευσης μαγνητικού μελανιού (magnetic ink). Οι τρείς αυτές τεχνολογίες αναγνώρισης είναι σχεδιασμένες με έναν καινοτόμο σχεδιασμό, παρέχοντας έναν μηχανισμό ανίχνευσης απλό και αποτελεσματικό ο οποίος καλύπτει την ανάγκη για μια συσκευή ταχείας χρήσης και υψηλής αξιοπιστίας.

3. Διαθέτει ηχητική και οπτική ένδειξη ολοκλήρωσης ελέγχου πλαστών και αυθεντικών χαρτονομισμάτων.

4. Διαθέτει πιστοποίηση CE και έχει ελεγχθεί επιτυχώς στον έλεγχο πλαστότητας.

5. Έχει δυνατότητα αναβάθμισης για μελλοντικές εκδόσεις χαρτονομισμάτων Ευρώ καθώς και δυνατότητα αναβαθμίσεων ως προς τον έλεγχο πλαστότητας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ανιχνευτές πλαστότητας: MT-MG-IR-SD-TH-WM-CS

- Αναγνώριση του χαρτονομίσματος σε οποιαδήποτε θέση η πλευρά.

- Δεν χρειάζεται ρύθμιση.

- Απόλυτη αξιοπιστία 100%.

- Ευκολία στη χρήση, δεν υπάρχει ανάγκη επεμβάσεων – ρυθμίσεων από τον χειριστή για έλεγχο κάθε διαφορετικής αξίας χαρτονομίσματος.

- Μικρό μέγεθος και βάρος.

- Ελάχιστη κατανάλωση.

Ανιχνεύει και Λίρες Αγγλίας και Ελβετικό Φράγκο

-CCE 1800 NEO Cash Concepts Europe GmbH, Γερμανίας - Ανιχνευτές πλαστότητας χαρτονομισμάτων 

CCE 1200 NEO - Cash Concepts Europe GmbH, Γερμανίας

1. Οι προς προμήθεια συσκευές είναι επιτραπέζιες, αμεταχείριστες, εύχρηστες, αξιόπιστες, ανθεκτικής κατασκευής και καλαίσθητης εμφάνισης.

2. Διαθέτει τρείς από τις πιο αξιόπιστες τεχνολογίες αναγνώρισης πλαστών στην αγορά: η ανίχνευση του κωδικού που είναι ενσωματωμένος στην ταινία ασφαλείας του χαρτονομίσματος ευρώ, και τον έλεγχο με υπέρυθρη ακτινοβολία (IR) και τον έλεγχο ανίχνευσης μαγνητικού μελανιού (magnetic ink). Οι τρείς αυτές τεχνολογίες αναγνώρισης είναι σχεδιασμένες με έναν καινοτόμο σχεδιασμό, παρέχοντας έναν μηχανισμό ανίχνευσης απλό και αποτελεσματικό ο οποίος καλύπτει την ανάγκη για μια συσκευή ταχείας χρήσης και υψηλής αξιοπιστίας.

3. Διαθέτει ηχητική και οπτική ένδειξη ολοκλήρωσης ελέγχου πλαστών και αυθεντικών χαρτονομισμάτων.

4. Διαθέτει πιστοποίηση CE και έχει ελεγχθεί επιτυχώς στον έλεγχο πλαστότητας.

5. Έχει δυνατότητα αναβάθμισης για μελλοντικές εκδόσεις χαρτονομισμάτων Ευρώ καθώς και δυνατότητα αναβαθμίσεων ως προς τον έλεγχο πλαστότητας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ανιχνευτές πλαστότητας: IR-UV-MG-MT-TH

- Αναγνώριση του χαρτονομίσματος σε οποιαδήποτε θέση η πλευρά.

- Δεν χρειάζεται ρύθμιση.

- Απόλυτη αξιοπιστία 100%.

- Ευκολία στη χρήση, δεν υπάρχει ανάγκη επεμβάσεων – ρυθμίσεων από τον χειριστή για έλεγχο κάθε διαφορετικής αξίας χαρτονομίσματος.

- Μικρό μέγεθος και βάρος.

- Ελάχιστη κατανάλωση.

CCE 1200 NEO Cash Concepts Europe GmbH, Γερμανίας - Ανιχνευτές πλαστότητας χαρτονομισμάτων