Νέες εγκαταστάσεις...

Εγκαταστάσεις θυρών

Ανιχνευτής πλαστότητας χαρτονομισμάτων

 

CCE 1800 NEO

Cash Concepts Europe GmbH, Γερμανίας

Ανιχνευτές πλαστότητας χαρτονομισμάτων

Διαθέτει τρείς από τις πιο αξιόπιστες τεχνολογίες αναγνώρισης πλαστών στην αγορά.

QMATIC Συστήματα προτεραιότητας
Συστήματα προτεραιότητας

Ασφάλεια τραπεζών

TMD SECURITY ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ANTI SKIMMING

Το σύστημα Anti Skimming CPK+ MODEL 1 είναι συμβατό με όλους τους τύπους ΑΤΜ και είναι το μοναδικό προϊόν, το οποίο προσφέρει μέχρι και σήμερα 100% προστασία σε όλες τις προσπάθειες skimming που γίνονται στους καρταναγνώστες των ΑΤΜ.

TMD SECURITY - Συστήματα anti skimming

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ BONPET

Το σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης BONPET, είναι προϊόν υψηλής τεχνολογίας και αποτέλεσμα πολύχρονων δοκιμών σε πανεπιστήμια της Ιαπωνίας.
Η αμπούλα BONPET περιέχει 600ml χημικού υγρού σε αεροστεγώς κλεισμένη γυάλινη αμπούλα με πάχος γυαλιού 1mm και διαστάσεις 80 x 280 mm, ολικό βάρος 1030 g και δεν είναι υπό πίεση (δεν περιέχει προωθητικά αέρια).
Το διάλυμα αυτό δεν είναι βλαβερό, δεν περιέχει τοξικές ουσίες που θα αποτελούσαν κίνδυνο για την υγεία, δεν περιέχει καμία βλαβερή ουσία για το Όζον, ενώ κατά την χρήση της συσκευής με φωτιά δημιουργούνται προϊόντα αποσύνθεσης (ΑΕΡΙΑ) που δεν είναι βλαβερά για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον, κάτι το οποίο έχει πιστοποιηθεί και από την πλευρά των ιδρυμάτων, που έκαναν τις έρευνες. Στο τέλος της διαδικασίας αποσύνθεσης μένει μόνο μαγειρικό αλάτι.

Η συσκευή BONPET είναι κατάλληλη για κατάσβεση πυρκαγιών κατηγορίας Α (ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ), Β (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ), C (ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ), και επίσης για κατάσβεση πυρκαγιών ηλεκτρικού εξοπλισμού τάσεως έως και 60000 Volt (δηλαδή μέχρι και μετασχηματιστές δικτύου διανομής υψηλής τάσης) χωρίς να προκαλεί βραχυκυκλώματα.
Η συσκευή BONPET κατά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου απαιτείται ως ΑΥΤΟΔΙΕΓΕΡΟΜΕΝΟΣ πυροσβεστήρας οροφής, με διάρκεια ζωής 10 έτη.
Στην διάρκεια των 10 ετών δεν χρειάζεται καμία συντήρηση διότι είναι τελείως ΑΥΤΟΝΟΜΟ σύστημα, δεν περιέχει προωθητικά αέρια, δεν απαιτεί αισθητήρες ή οτιδήποτε άλλο μέσο για την ενεργοποίησή της.

Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία της βασίζεται στην χημική σύσταση του διαλύματος που περιέχει και είναι ΜΟΝΑΔΙΚΟ παγκοσμίως.

Όλες οι αμπούλες ελέγχονται και κλείνονται χειροποίητα.
Όταν ξεσπά μια φωτιά και αυξάνεται η θερμοκρασία, το χημικό διάλυμα πυρόσβεση μέσα στην γυάλινη αμπούλα αρχίζει να θερμαίνεται και να παράγει αέρια οπότε ξεκινά σταδιακά η διαστολή. Όταν η ανώτατη πίεση αντίστασης της γυάλινης αμπούλας ξεπεραστεί, το γυαλί σπάει και το χημικό υγρό πυρόσβεσης διαχέεται με ψεκασμό.
Η αμπούλα BONPET θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η θερμοκρασία του πυροσβεστικού υγρού που περιέχει φτάσει τους 90C. Αυτό συμβαίνει όταν η θερμοκρασία γύρω από την αμπούλα υπερβεί τους 150C, η οποία είναι η συνήθης θερμοκρασία ενός φλεγόμενου χώρου.
Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι το μοναδικό υλικό που έχει Δεύτερη ενέργεια στην κατάσβεση πυρκαγιάς, διότι όπου πέσει το υλικό μετά την ενεργοποίηση της Αμπούλας δεν μπορεί να υπάρξει νέα ανάφλεξη της φωτιάς.
Δεν προκαλεί καμία βλάβη σε μηχανήματα και σε ηλεκτρονικού εξοπλισμούς και δεν αφήνει υπολείμματα όπως π.χ. σκόνη.
Είναι ελεγμένο και εγκεκριμένο από όλα τα μεγάλα εργαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος (22734 Φ.701.6), και διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά του ΕΛΟΤ.

BONPET - Σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης (κατάσβεσης)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GUNNEBO ΓΑΛΛΙΑΣ

  • Μεγάλη εμπειρία σε μελέτες και εγκαταστάσεις συναγερμών σε χώρους υψίστης ασφαλείας (τράπεζες, θησαυροφυλάκια κ.α.)
  • Πίνακες συναγερμού από 8 έως 128 ζωνών με όλες τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πιστοποιήσεις.
  • Οι κεντρικές μονάδες μας έχουν δυνατότητα σύνδεσης και παρακολούθησης από το Κέντρο Λήψης Σημάτων μας.
  • Τα συστήματα που προμηθεύουμε και εγκαθιστούμε είναι τελευταίας τεχνολογίας και συνεχώς βελτιώνονται με νέας γενιάς.
  • Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης και διαχείρισης των πινάκων.
  • Ασύρματα και ενσύρματα συστήματα με κωδικοποιητή και τηλεφωνητή για μεγαλύτερη οικονομία.
  • Δικτυακή σύνδεση του συναγερμού για λειτουργία watchdog και δωρεάν επικοινωνία στο Κέντρο λήψης σημάτων μέσω ADSL.
  • Πολλές δυνατότητες τηλεχειρισμού και αυτοματισμών μέσω τηλεφωνικής γραμμής ή διαδικτύου
GUNNEBO - Συστήματα συναγερμού - Κέντρα λήψης σημάτων

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GUNNEBO

Η εταιρία μας προσφέρει και ολοκληρωμένα συστήματα εποπτείας και ελέγχου (κλειστά κυκλώματα TV). Εξειδικευμένες ολοκληρωμένες λύσεις καλύπτουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις, από απλές εγκαταστάσεις μέχρι πλήρως ασύρματες, με προφανή αποτελέσματα.

GUNNEBO - Συστήματα εποπτείας κλειστού κυκλώματος

ΘΥΡΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ - ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ

GUNNEBO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΙΔΩΝ

Η λύση για το πρόβλημα των θυρίδων. Όπως είναι γνωστό, μια εγκατάσταση θυρίδων απαιτεί προσωπικό, θησαυροφυλάκιο και ειδικό χώρο. Η πρόταση της GUNNEBO συνιστά μια μονάδα μικρού μεγέθους που προσφέρει από 150 μέχρι 350 θυρίδες με απολύτως αυτόματη εικοσιτετράωρη λειτουργία.

Ο έλεγχος πρόσβασης, η αναγνώριση της ταυτοπροσωπίας και η αυτόματη καταγραφή των συναλλαγών, καθιστούν το σύστημα αυτό ασυγκρίτως αποδοτικότερο και οικονομικότερο από οιοδήποτε άλλο σύστημα. Ακόμα και ο χώρος που απαιτείται για την εγκατάστασή του δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία.

GUNNEBO - Θυρίδες ηλεκτρονικές ρομποτικές