Θύρες Ελεγχόμενης πρόσβασης εισόδου επισκεπτών και σωφρονιστικών υπαλλήλων με ή χωρίς έλεγχο μεταλλικών αντικειμένων, Συστήματα Περιμετρικής Προστασίας (Access, CCTV, Alarm), Συστήματα Περίφραξης, Θύρες Κελιών, Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Κλειδαριών για θύρες κελιών, Ηλεκτρουδραυλικό Σύστημα Παρεμπόδισης Διέλευσης Οχημάτων με ταυτόχρονη καταστροφή των ελαστικών τους (Tire Killer), Κάδος Προστασίας Εκρηκτικών.

 

detention security