Συστήματα περίφραξης χώρου του οίκου Gunnebo

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΘΥΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Οι συρόμενες μεταλλικές θύρες ασφαλείας περίφραξης χώρου του οίκου Gunnebo, διατίθενται σε διάφορα επίπεδα αντοχής σε πρόσκρουση οχημάτων. Η μονάδα ελέγχου της θύρας έχει την δυνατότητα παροχής αυτοματισμού κατά την λειτουργία της όπως:

  • Ρυθμιζόμενη ταχύτητα και χρόνος ανοίγματος της θύρας
  • Λειτουργία της θύρας με τηλεχειριστήριο
  • Λειτουργία με κωδικούς κάρτας
  • Λειτουργία με αναγνώριση Υπηρεσιακών οχημάτων
  • Ενδοεπικοινωνία
  • Αυτόματο άνοιγμα της θύρας σε ηλεκτρονική προειδοποίηση πυρκαγιάς
  • Καταγραφή κινήσεων λειτουργιών μέχρι και 2000 γεγονότα κατά χρονολογική σειρά

 

Συρόμενες μεταλλικές θύρες ασφαλείας περίφραξης χώρου του οίκου Gunnebo