ΚΑΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Ο κάδος προστασίας απόρριψης εκρηκτικών μηχανισμών είναι σχεδιασμένος με αυστηρές προδιαγραφές HOSDB. Αυτό βεβαιώνει ότι το προϊόν προσφέρει υψηλή προστασία κατά την έκρηξη. Ο κάδος προστασίας απόρριψης εκρηκτικών μηχανισμών συγκρατεί την ένταση οστικού κύματος από έκρηξη μέχρι και 1,3 κιλών TNT.

  • Μειώνει τον κίνδυνο ανθρώπινων απωλειών και υλικών καταστροφών
  • Διαθέτει μεγάλο εσωτερικό κάδο
  • Διαθέσιμο σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων
  • Μπορεί να τοποθετηθεί στο πάτωμα καρφωμένο ή μη
  • Γερό, στερεό, δεν απαιτείται συντήρηση και εύκολο στον καθαρισμό
  • Δυνατότητα εισαγωγής κάδου τσιγάρων
  • Δυνατότητα εσωτερικού διαχωρισμού για την προσαρμογή κάδου ανακύκλωσης
Κάδος προστασίας απόρριψης εκρηκτικών μηχανισμών