ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

3SI

Οι κίνδυνοι της σύγχρονης εποχής μας, απαιτούν εξελιγμένα συστήματα προστασίας. Η 3SI προσφέρει μια σειρά προϊόντων προστασίας του χρηματικού, που λειτουργούν με την επισήμανση των χαρτονομισμάτων-προϊόντων μιας ληστείας. Τα συστήματα αυτά που προστατεύουν τόσο τα ταμεία των Τραπεζών όσο και τα περιεχόμενα των χρηματοκιβωτίων και των κασετών των ΑΤΜ, είναι τα μοναδικά που λειτουργούν αποτρεπτικά και επανορθωτικά. Χαρτονομίσματα που έχουν ‘βαφτεί’ από ενεργοποίηση του συστήματος μπορούν να αντικατασταθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι Τράπεζες που προστατεύονται από τέτοια συστήματα δεν ξαναγίνονται στόχοι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 75%. Οι παράνομοι που επιχείρησαν σε σημεία προστατευμένα από συστήματα της 3SI συνελήφθησαν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%. Τα συστήματα προστασίας της 3SI με λίγα λόγια, είναι τα μοναδικά ανταποδοτικά συστήματα προστασίας.

3SI - Συστήματα χρωματισμού χαρτονομισμάτων

Συστήματα χρωματισμού χαρτονομισμάτων σε κασέτες ATM του οίκου 3SI

 

3SI - Συστήματα χρωματισμού χαρτονομισμάτων σε κασέτες ATM