ΘΥΡΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ - ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ

GUNNEBO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΙΔΩΝ

Η λύση για το πρόβλημα των θυρίδων. Όπως είναι γνωστό, μια εγκατάσταση θυρίδων απαιτεί προσωπικό, θησαυροφυλάκιο και ειδικό χώρο. Η πρόταση της GUNNEBO συνιστά μια μονάδα μικρού μεγέθους που προσφέρει από 150 μέχρι 350 θυρίδες με απολύτως αυτόματη εικοσιτετράωρη λειτουργία.

Ο έλεγχος πρόσβασης, η αναγνώριση της ταυτοπροσωπίας και η αυτόματη καταγραφή των συναλλαγών, καθιστούν το σύστημα αυτό ασυγκρίτως αποδοτικότερο και οικονομικότερο από οιοδήποτε άλλο σύστημα. Ακόμα και ο χώρος που απαιτείται για την εγκατάστασή του δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία.

GUNNEBO - Θυρίδες ηλεκτρονικές ρομποτικές