ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GUNNEBO ΓΑΛΛΙΑΣ

  • Μεγάλη εμπειρία σε μελέτες και εγκαταστάσεις συναγερμών σε χώρους υψίστης ασφαλείας (τράπεζες, θησαυροφυλάκια κ.α.)
  • Πίνακες συναγερμού από 8 έως 128 ζωνών με όλες τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πιστοποιήσεις.
  • Οι κεντρικές μονάδες μας έχουν δυνατότητα σύνδεσης και παρακολούθησης από το Κέντρο Λήψης Σημάτων μας.
  • Τα συστήματα που προμηθεύουμε και εγκαθιστούμε είναι τελευταίας τεχνολογίας και συνεχώς βελτιώνονται με νέας γενιάς.
  • Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης και διαχείρισης των πινάκων.
  • Ασύρματα και ενσύρματα συστήματα με κωδικοποιητή και τηλεφωνητή για μεγαλύτερη οικονομία.
  • Δικτυακή σύνδεση του συναγερμού για λειτουργία watchdog και δωρεάν επικοινωνία στο Κέντρο λήψης σημάτων μέσω ADSL.
  • Πολλές δυνατότητες τηλεχειρισμού και αυτοματισμών μέσω τηλεφωνικής γραμμής ή διαδικτύου
GUNNEBO - Συστήματα συναγερμού - Κέντρα λήψης σημάτων