ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ATM (ΘΩΡΑΚΙΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ LOKTEC ΑΓΓΛΙΑΣ

ATM-PROTECT, ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η LOKTEC παρέχει οικονομική προστασία με τη θωράκιση ATM-PROTECT για τη θύρα και τα πλευρικά τοιχώματα του χρηματοκιβωτίου, όπως και με θωράκιση για την πρόσοψη και με σύστημα επανακλειδώματος της εσωτερικής θύρας του χρηματοκιβωτίου για όλα τα ΑΤΜ.

LOKTEC -  Σύστημα προστασίας ΑΤΜ - Θωρακίσεις