ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ATM

Το σύστημα εξουδετέρωσης εκρηκτικού αερίου Loktec Αγγλίας (GPS) είναι η τεχνολογικά προηγμένη λύση για την προστασία των ATM από επιθέσεις εκρηκτικών αερίων.Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Loktec Αγγλίας  GPS  - Σύστημα εξουδετέρωσης εκρηκτικού αερίου