ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ

ICP ACTIVE-9 SCAN COIN

Όσο μεγαλώνει η αξία του κέρματος τόσο μεγαλώνει και η ανάγκη της πιστοποίησής του. Η ICP ACTIVE -9, με ταχύτητα 4000 το λεπτό, ελέγχει, πέραν των κλασσικών ελέγχων της διαμέτρου ή της σύστασης των μετάλλων, και την εικόνα των κερμάτων.

Η μοναδική αυτή μέθοδος, επιτρέπει με αξεπέραστη αξιοπιστία τον εντοπισμό και την απόσυρση των κερμάτων που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλογής της Τράπεζας.

SCAN COIN ICP ACTIVE-9